Even voorstellen

Bosje Bomen komt voort uit een echt familiebedrijf, waar door vader en twee dochters hard wordt gewerkt aan een groenere toekomst. Alle drie hebben wij een groene achtergrond. Vader en oudste dochter hebben bos- en natuurbeheer gestudeerd in Wageningen en jongste dochter volgt de studie management van de leefomgeving aan Van Hall Larenstein. Het idee voor Bosje Bomen is ontstaan omdat wij met onze bomen graag een bijdrage willen leveren aan het vergroenen en verduurzamen van de Nederlandse (buurt)tuinen en balkons. Door middel van een innovatief en aantrekkelijk concept hopen wij veel mensen te overtuigen bomen aan te planten en te laten inzien hoe leuk, mooi en goed bomen voor ons zijn.

Bosje Bomen is onderdeel van Triple E. Triple E is een organisatie dat projecten uitvoert en onderzoek verricht op het raakvlak van natuur en economie. De afgelopen jaren heeft Triple E zich steeds meer gericht op het ontwikkelen en ten uitvoer brengen van duurzame innovaties op het terrein van ‘biologische technologie’. ‘Biologische technologie’ houdt in dat er vanuit gegaan wordt dat de natuur altijd zelf in staat is oplossingen te vinden voor de milieuproblemen die de mens veroorzaakt. Wij proberen echter te achterhalen hoe de natuur dat doet en hoe wij die mechanismen actief kunnen inzetten.

Een voorbeeld hiervan zijn ‘Brickz’, die als bodemverbeteraar worden meegeleverd met de pakketten. Brickz zijn een combinatie van onder meer riviersediment en mycorrhiza. Daarmee zijn Brickz een belangrijk nieuw product binnen de circulaire economie, omdat riviersediment de grootste afvalstroom van ons land is en door middel van Brickz wordt omgezet in een product dat toepasbaar is als bodemverbeteraar. Mychorizza is een schimmel dat van nature in bodems voorkomt en een samenwerkingsverband aangaat met planten. Mychorriza absorberen bijvoorbeeld mineralen uit de bodem die ze vervolgens afstaan aan de boom. In ruil daarvoor krijgen ze suikers terug voor hun eigen voeding.

Een ander innovatief concept is onze manier van bomen kweken. Daar waar bomen doorgaans groeien op potgrond, groeien de bomen hier op grond bestaande uit reststromen afkomstig van rivieren (sediment) en natuurgebieden (maaisel, plagsel). Deze reststromen worden normaal gesproken verbrand, maar wij gebruiken het juist voor het kweken van ‘nieuw leven’. Deze combinatie van biologisch en circulair gekweekte bomen vind je nergens anders.

De organisatie heeft een eigen kas in Huissen genaamd ‘Fytoraffinaderij de Groeiplaats’, waar bomen en biomassa op duurzame en circulaire wijze worden geteeld en wat dient als onderzoeks- en productiefaciliteit voor de Brickz.

Voor meer informatie: www.tripleee.nl

‘Helemaal achteraf in Huissen aan een doodlopend straatje ligt een kleine, wat oudere kas. Op deze onwaarschijnlijke locatie gebeuren echter zeer bijzondere dingen. De bomen die hier groeien, de bodemverbeteraar die hier wordt geproduceerd, de biomassa die hier wordt gekweekt: het is allemaal net wat anders dan anders’